Giờ lễ
Thứ Bảy
Sáng: 5 giờ 30'
Chiều: 15 giờ 30'

Chúa Nhật
Sáng: 5 giờ 30'
Chiều: 15 giờ 30'

Hội Thi Bé Khỏe Bé Ngoan Trường Mầm Non Tư Thục Nhà Dòng Bích Trì 2012

Hội Thi Bé Khỏe Bé Ngoan Trường Mầm Non Tư Thục Nhà Dòng Bích Trì 2012

Các tin khác

Liên Hệ Và Góp Ý 
 

       

Kính gửi Mọi Người đang sinh sống và làm việc Nơi xa .

Website mới thành lập nên vẫn chưa được hoàn thiện  . Vì vậy rất mong ý kiến đóng góp của mọi người rất nhiều để website hoàn thiện hơn .    

 Để Chia sẻ Hình Ảnh Cá Nhân về cho Giáo Xứ Mọi Người Có thể gửi hình ảnh qua Email : giaoxubichtri@yahoo.com.vn . Giáo Xứ sẽ Up ảnh lên Thư Mục HÌNH ẢNH BỐN PHƯƠNG  .

Chúa sinh ra nơi máng cỏ

Trang web có những ảnh sinh hoạt đời thường nghèo hèn của Giáo Dân không được đẹp

Quý vị thông cảm

Email : giaoxubichtri@yahoo.com.vn

GIÁO XỨ BÍCH TRÌ - THÔN BÍCH TRÌ - XÃ LIÊM TUYỀN - HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

ĐT: 0976.443.632