Giờ lễ
Thứ Bảy
Sáng: 5 giờ 30'
Chiều: 15 giờ 30'

Chúa Nhật
Sáng: 5 giờ 30'
Chiều: 15 giờ 30'

Cha xứ giáo xứ Bích trì
 1  

Liên Hệ Và Góp Ý 
 

       

Kính gửi Mọi Người đang sinh sống và làm việc Nơi xa .

Website mới thành lập nên vẫn chưa được hoàn thiện  . Vì vậy rất mong ý kiến đóng góp của mọi người rất nhiều để website hoàn thiện hơn .    

 Để Chia sẻ Hình Ảnh Cá Nhân về cho Giáo Xứ Mọi Người Có thể gửi hình ảnh qua Email : giaoxubichtri@yahoo.com.vn . Giáo Xứ sẽ Up ảnh lên Thư Mục HÌNH ẢNH BỐN PHƯƠNG  .

Chúa sinh ra nơi máng cỏ

Trang web có những ảnh sinh hoạt đời thường nghèo hèn của Giáo Dân không được đẹp

Quý vị thông cảm

Email : giaoxubichtri@yahoo.com.vn

GIÁO XỨ BÍCH TRÌ - THÔN BÍCH TRÌ - XÃ LIÊM TUYỀN - HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

ĐT: 0976.443.632